NEON73 Adviseert, ontwerpt en vervaardigt

NEON 73 is gespecialiseerd in het produceren van neon glasbuizen. Het vervaardigen van neon glasbuizen is een ambacht dat ondanks jaren van technische ontwikkelingen door zijn vele verschillende vormen niet machinaal geproduceerd kan worden.
Doordat de glasblazerij al enkele decennia als toeleverancier actief is in de lichtreclamebranche hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd in deze sector.

Wat doen wij

•     Produceren van uw en onze ontwerpen in neon.
•     Als mogelijk het repareren of reviseren van neon.
•     Installatie, Montage en demontage.
•     Reparatie en onderhoud service.
•     Controle van bestaande neon lichtreclames en advies hier over.
•     Ook voor reparatie van USA indoor signs.

Tevens leveren wij zo goed als alle benodigdheden voor de neonlichtreclame. Zoals hoogspanningstransformatoren, elektronische voedingen, hoogspanningskabel, glassteunen, dimmers, knipper relais, elektronische programma schakelaars enz. Indien niet in voorraad, op bestelling leverbaar binnen 5 werkdagen.

Van glasinstrument makerij en laboratoriumglaswerk tot neonglasblazerij, drie generaties aan kennis binnen de familie Jongen met 60 jaar specialisme in glasbuisbewerking.
NEON73 produceert al haar neon in Voerendaal, Limburg. Wij zijn dan ook de trotse bezitter van onze eigen neonglasblazerij. Dit is voor ons erg belangrijk aangezien wij hierdoor korte levertijden en de beste kwaliteit kunnen waarborgen. Daarnaast gaan wij zeer milieubewust om met de door ons gebruikte grondstoffen.

Neon is de meest efficiënte en variabele lichtbron die zich als technologie al meer dan 100 jaar heeft bewezen. Neon is een energiezuinige elektrische lamp die gemaakt word van bijna 100% recyclebare materialen. Geeft een hoge lichtopbrengst, is veelzijdig en heeft karakter. Het publiek maakte voor het eerst kennis met neonreclame op de wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago.

About NEON73
NEON 73 is specialized in the production of glass neon tubes. The manufacture of neon glass tubes is a craft that, despite years of technical developments, isn’t able to be mechanically produced due to its many different forms. Because our company is a supplier operating in the neon industry for several decades, we have built an extensive network in this industry.

How do we work
-Produce your and our designs in neon.
-If possible, repair or overhaul of neon.
-Installation, assembly and disassembly.
-Revising of existing neon illuminated signs and advice about this.
-Repair of USA indoor signs.

We also supply almost everything needed for neon advertising. Such as power transformers, power supplies, high voltage cable, glass support, dimmers, flasher relay, electronic program switches etc. If out of stock, we are able to deliver an order within 5 working.

From glass instrument and laboratory glassware producer to neon glasswork maker, three generations of Family Jongen and 60 years in specialty glass tube operation.NEON73 produces all its neon in Voerendaal, Limburg. We are also the proud owners of our own neon glassworks shop. This is very important for us as we can guarantee short delivery times and only best quality. We also operate very environmentally conscious and are very economically with the raw materials used by us.

Neon is the most efficient and variable light source technology. It has proven itself for more than 100 years. Neon is an energy-saving electric lamp made​​ of almost 100% recyclable materials. Provides a high light output, is versatile and has character.

Über NEON73
NEON73 ist in der Herstellung von Glas Neonröhren spezialisiert. Die Herstellung von Neon Glasröhren ist ein Handwerk. Trotz langjähriger technischer Entwicklungen kann Neon immer noch nicht mechanisch erzeugt werden. Dies liegt an die vielen Formen die möglichen sein. Da wir seit mehreren Jahren Anbieter sind im Bereich der Neon-Industrie haben wir ein umfangreiches Netzwerk in dieser Branche aufgebaut.

Wie wir arbeiten
-Wir produzieren Ihre und unsere Entwürfe in Neon.
-Wenn möglich, Reparatur oder Überholung von Neon.
-Installation, Montage und Demontage.
-Überarbeitung der bestehenden Neon Lichtwerbung und Beratung diesbezüglich .
-Reparatur von USA Neon.

Wir liefern auch fast alles für Neon Werbung Zubehör. Transformatoren, Stromversorgungen, Hochspannungskabel, Glasträger, Dimmer, Blinkrelais, elektronische Programm -Schalter etc. Wenn nicht auf Lager, sind wir in der Lage einen Auftrag innerhalb von 5 Arbeitstagen zu liefern.

Drei Generationen der Familie Jongen, einsgezamt 60 Jahren spezialisiert in der Herstellung von Spezialgläsern. NEON73 produziert alle Neon in Voerendaal, Limburg (Niederlande). Wir sind auch die stolzen Besitzer unserer eigenen Neon Glashütte. Dies ist sehr wichtig für uns, da wir kurze Lieferzeiten und nur beste Qualität garantieren können. Wir betreiben auch sehr umweltbewusst und arbeiten sehr wirtschaftlich mit den von uns eingesetzten Rohstoffen.

Neon ist die meist effiziente und variable aller Lichtquellen-Technologie. Es hat sich seit mehr als 100 Jahren bewährt. Neon ist eine energiesparende elektrische Lampe von nahezu 100% wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Sie bietet eine hohe Lichtausbeute, ist vielseitig und hat Charakter.